Temporality (2022)

Physically, time is noncount movement relative to the state before and now. It is Aristotle’s thesis. On the other hand, Immanuel Kant says, time is not an objective reality but only an idea category produced at this point.Time is only brain construction.

Methods how to count time works in every daytime season, and it does not depend on the weather. This idea of time is tough to catchable and imageable. Maybe it depends on the simple time constructs, although time has — second — a SI unit.

The theory of literature has two types of time — the first one describes time, which we need to read. The second type is showing us storytime. And authors can use many of the possibilities how to use — frame story, parallel, etc.

Čas subjektivní můžeme vnímat i jako objektivní, pokud se zakládá na naší subjektivní zkušenosti. Nebo také můžeme být pohlceni časem díla či zapojeni do vnitřního limitního pojetí času a to může naše vnímání času zastavit nebo alespoň zpomalit.

Na závěr snad už zbývá jen Marx a jeho loupení času. Tedy potřebného času k užívání čistého vzduch, slunečního světla  pro jeho samotný dělnický růst.

A proč já ve svém světe nevnímám čas, jakožto vždy a za každých okolností měřitelnou veličinu, která kolem mého subjektivního vnímání se objektivně odehrává?

I am in quarantine.

This film is produced for 36 hours during the film festival.

Reciprocity (2022)

Temporality (2022)

Budlleja davidii (2021)

Thirty Truths (2019)

Slide projections (2019)

Smakulada (2018)

Untitled (2018)

Film screening (2017)

Story II (2017)

Digital waste (2016)

Videoinstallation (2016)

Untitled (2014)