doku

Šmakuláda (2018)

FIlmová dvojprojekce byla uskutečněna (3/10/2018) v rámci studentského zahájení akademického roku 2018/2019 na Fakultě umění a designu UJEP. Hlavními organizátory byla dvojice Johanka Pošová a její bratr Jan Poš. Zahájující „Šmakuláda“ proběhla jak ve venkovním prostranství i přímo v klubu Exil v Ústí nad Labem, kde byly vystaveny site specific práce studentů fakulty.

Sites-pecific projekce byla promítána ze dvou 16 mm filmových smyček na okna luxfer.Jejich souhra a koncepce byla založena na vizualitě a to fyzickému vrstvení barev, vatových vláken přímo na filmový pás. Autorky byla tato projekce pojata jako jeden z dalších experimentů s filmovým médiem.

Pro inspiraci site-specific projekce byla barevnost harampádí v blízkosti projekční ploch (luxfer). Bohužel projekce nebyla přístupná z druhé strany luxfer. Dílo bylo spíš jako kulisa, která utvářela atmosférua snažila se s prostředím splynout a vytvořit příjemnou atmosféru.

Temporality (2020)

Buddleja davidii (2020)

Reciprocita (2020)

Třicet pravd (2019)

Bez názvu (2019)

Diaprojekce (2019)

Šmakuláda (2018)

Total Solo – příprava (2018)

Stadt in Nacht (2017)

Filmová projekce (2017)

Příběh II (2017)

Videoinstalace (2016)

Digitální odpad (2016)

Nedokončený příběh (2016)

Bez názvu (2015)

Videoinstalace (2015)

Bez názvu (2014)