Martin Krupa *1988

Martin studuje v ateliéru digitální média pod vedením Michaely Thelenové a Radka Jandery na Fakultě umění a desinu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci studia absolvoval zahraniční stáž na  Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz v ateliéru Zeibasierte Medien vedený Brigitte Vasicek a Christoph Nebel. V současné době studuje doktorské studium s tématem disertační práce — Pohyblivý obraz ve vícekanálovém zobrazení.

Martin se zabývá hlavně filmem a videem, znázorňuje banální situace, kombinuje záběry a rychlost záběrů, využívá analogové i digitální technologie. Jeho práce vykazují napětí z neurčitého pocitu jinakosti a nepatřičnosti. Znejišťuje viděnou realitu prostřednictvím manipulace narativní složky

Samostatné výstavy:

2014 Kino projekce na Desku, Deska, veřejný prostor, Žukovova ulice, Ústí nad Labem (s Jáchymem Myslivcem)

Společné výstavy:

2022 Multiscreen video instalace, project „Kabinet světla, Pałac Gorzanów“ ve spolupráciMichal Horáček (OSTblok) a Aneta Fodorová (Třetí prostor) / premiéra 30. 9. 

2022 Festival Insta36 in Salzburg, film screening

2021 Festival Katarze: Samsara, Gabriel loci, Praha

2021 Festival Deziluze ves spolupráci s Marií Zandálkovou, pivovar Herold, Březnice

2021 Sokolský sokl, doprovodná výstava filmového festivalu Český Štemberk, 3kurátorky, Český Štemberk

2021 Umění oceňovat, Moderní galerie AVU, Praha

2020 Festival Katarze: Monastery, Břevnovský kláštěr, Praha

2020 Festival Deziluze, 3kurátorky, pivovar Herold, Březnice

2020 Re-?, 3kurátorky, Invalidovna, Praha

2019 Sametová výstava, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem

2019 Virtualita, 3kurátorky, Invalidovna, Praha

2019 Labyrinth, Galerie Pragovka, Praha

2019 Diplomky 19, Výstava diplomových prací, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2018 Odcizení podle slovníku, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem

2018 TOTAL SOLO – Festival Neue Musik, Linz

2018 WEG, Prostor Raum-schiff Linz, Magisterská třída Zeitbasierte Medien Umělecké univerzity v Linz na téma Cesta.

2017 Muzejní a galerijní noc v Domě umění — Live cinema / audiovizuální instalace a procházka (s Jáchymem Myslivcem, Janou Kolorevou, Ivou Zochovou, Dům umění Ústí nad Labem

2017 Draf/průvan – Luis Fenestro, Galerie Inkubátor, DDM hl. m. Prahy.

2016 Art Dialog – Meziprostory, Výstava je výsledkem mezinárodního sympozia studentů a pedagogů vysokých uměleckých škol, Sýpka Klenová, Klenová (s Lucií Růžičkovou)

2016 Diplomky 16, Výstava bakalářských a diplomových prací, FUD UJEP, Ústí nad Labem

2015 Obraz elektronický, Výstava Katedry elektronického obrazu FUD UJEP, Podnik, Praha

2014 Komunikace obrazem, Galerie Rampa, Ústí nad Labem

2014 Festival Kůra, Pivovar Sedlec, Kutná Hora

2014 Festival Kruh, Piazzeta před Mumíí, Ústí nad Labem

2013 Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Laboratorium, Galerie Půda, Jihlava

Světelný design:

Growing and Turning, hudební performance, Sál Bohuslava Martinů, Praha (2024)

Klenot pana Lakroix, rež.  Eliška Mervartová, Divadlo na Rejdišti (2024)

Syntéza kontrast, Ludmila Pavlicová, Hrad Pecka (2023)

Film Liminal, rež. Tamara Avakyan (2023)

Korunovace Poppey, rež. Vladimír John, Divadlo na Orlí (2023)

Fairies, rež. Eliška Mervartová, studio Devítka HF JAMU (2023)

Henrik Ibsen: Přízraky, rež. Max Novotarski, studio 013 DF JAMU (2023)

Maurice Ravel: Španělská hodinka, rež. Eliška Mervartová, conductor Sébastien Bagnoud /13. 2. 2022

Home Beyond the Borders?, rež. Maciej Gorczyński, performerEwa Žukovská, česká premiéra Venuše ve Švehlovce / 21. 11. 2022

BORDEL L`AMOURE, Depresivní děti toužící po penězích, rež. Jakub Čermák / 18.-24. 5. 2022 (adaptace do sitespecifického prosturu Gabriela Loci)

Ceny:

2019 Cena ateliéru Digitální média FUD UJEP

2016 Cena Art Dialog (Sýpka Klenová)

2016 Cena ateliéru Digitální média FUD UJEP

Stáže:

2017/2018 Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz, Rakousko (studijní stáž)