Sport: Kunst, Kultur und Kultus I (2018)

Spolupráce v rámci skupinových zadání na stáži v ateliéru Zeibasierte media v Linz (2017/2018).

Sport: Kunst, Kultur und Kultus II (2018)

Spolupráce v rámci skupinových zadání na stáži v ateliéru Zeibasierte media v Linz (2017/2018).

Artdialog Klenová (2016)

Hlavní myšlenkou našeho projektu byla zvuková interakce s nenápadným a téměř nevyužívaným objektem – telefonním automatem. Schéma celé instalace spočívá v komunikaci mezi prostorem galerie a vesnicí Klenová skrze zmíněný telefonní automat. Divák zcela přirozenou cestou prochází kolem jednotlivých částí, které jsou audiovizuálními výpověďmi o aspektech navštíveného místa. Skrze svatostánek s textem z lidové písně […]

Projekční experimenty (2016)

Společně s Jáchymem Myslivce jsem se stali vášnivými sběrateli 16 mm filmových promítaček a kamer. Společně jsem zkoumali jednak možnosti filmového media, ale také technické limity promítaček a kamer. Série projekčních experimentů, které svojí vizualitou a rytmickým hlukem, se staly platformou pro performativní způsob živých projekcí. Naše společné zkoumání se dotýkalo nejen materiality, ale i […]

Kinoprojekce II. (2015)

Společná práce na rozvíjení předchozí Kinoprojekce.

Dveře (2014)

Videoinstalace nahlíží na několik rovin a aspektů společnosti.

Kinoprojekce (2014)

Vizuální hříčka, malebná zvuková kulisa, živá performance s polečně s Jáchymem Myslivcem je spolupráce dvou autorů, dvou 16 mm promítaček a do sebe se na plátně prolínajících filmových smyček. Jedna je je stará, nalezená v kontejneru na velkoobjemový odpad, určená k zániku a druhá je společně natočena. Spojování a prolínání 16 mm filmového média vytváří […]