Artdialog Klenová (2016)

Hlavní myšlenkou našeho projektu byla zvuková interakce s nenápadným a téměř nevyužívaným objektem – telefonním automatem. Schéma celé instalace spočívá v komunikaci mezi prostorem galerie a vesnicí Klenová skrze zmíněný telefonní automat.

Divák zcela přirozenou cestou prochází kolem jednotlivých částí, které jsou audiovizuálními výpověďmi o aspektech navštíveného místa. Skrze svatostánek s textem z lidové písně souboru Šumavan a žánrový obraz, jehož statičnost nabourávají nepatrné pohyblivé detaily, se dívák dostane k vrcholu instalace. Mobilní telefon v zasklené vitríně ironizuje sám sebe jako posvátný výdobytek dnešní doby. Jeho účelem je opakované vytáčení telefonního čísla automatu, kdy uvádíme diváka na obou koncích aparátu v nejistotu, zda s předmětem manipulovat, nebo ho jen pozorovat.

Prostředky našeho vyjádření vyplývají z propojení kulturně tradičních znaků užívaných v lidové tvořivosti v kontrastu se současným světem nových médií a technologií.

Ve spolupráci s Lucií Růžičkovou.

Sport: Kunst, Kultur und Kultus I (2018)

Sport: Kunst, Kultur und Kultus II (2018)

Artdialog Klenová (2016)

Projekční experimenty (2016)

Kinoprojekce II. (2015)

Dveře (2014)

Kinoprojekce (2014)