Dveře (2014)

Videoinstalace nahlíží na několik rovin a aspektů společnosti. Díky situacím z běžného života chodby v jednom činžovním domě, se divák stane svědkem obyčejných a banálních událostí. Chodba je jako společný prostor, který můžeme sledovat, aniž bychom byli při této netaktnosti přistiženi a sami jsme v bezpečí. Ale do jaké míry je to přirozená zvědavost a kdy hraničí “Voayerstvím” lidí vedle kterých žijeme.

Instalace vznikla pro festival Kůra v Kutné hoře ve spolupráci s Bárou Blažkovou. 

Sport: Kunst, Kultur und Kultus I (2018)

Sport: Kunst, Kultur und Kultus II (2018)

Artdialog Klenová (2016)

Projekční experimenty (2016)

Kinoprojekce II. (2015)

Dveře (2014)

Kinoprojekce (2014)