Projekční experimenty (2016)

Společně s Jáchymem Myslivce jsem se stali vášnivými sběrateli 16 mm filmových promítaček a kamer. Společně jsem zkoumali jednak možnosti filmového media, ale také technické limity promítaček a kamer. Série projekčních experimentů, které svojí vizualitou a rytmickým hlukem, se staly platformou pro performativní způsob živých projekcí. Naše společné zkoumání se dotýkalo nejen materiality, ale i teoretického zkoumání autorů a inspirací. Jednotlivé osobní výzkumy jsou spíše skici pro naši jak společnou, tak i samostatnou práci.

Naše spolupráce volně s odmlkami trvá. V součastnosti máme ale delší přestávku, tak možná již před lety naše spolupráce skončila.

Sport: Kunst, Kultur und Kultus I (2018)

Sport: Kunst, Kultur und Kultus II (2018)

Artdialog Klenová (2016)

Projekční experimenty (2016)

Kinoprojekce II. (2015)

Dveře (2014)

Kinoprojekce (2014)