Bez názvu (2014)

Videosmyčka zachycuje sled nedokončených činností, které jsou sami o sobě obyčejné a přirozené. Jedna myšlenka není domyšlena a vytváří novou, jako jedna činnost není dokončena a pokračuje jinou. Ona nedokončenost a obyčejnost však v celkovém uspořádání vytváří nepřirozenost a iracionálnost, kterou se každý snaží racionálně objasnit. Předměty se nazpět vrací samy bez povšimnutí, aby se vydaly na stejnou cestu. Obrazová a zvuková podivnost, která nás doprovází, vytváří snovou atmosféru. Plynulost a snovost obrazu se syntézou jednotlivých racionálních činností je iluze alegorie návaznosti myšlenek a jejich smysluplnosti.

Temporality (2020)

Buddleja davidii (2020)

Reciprocita (2020)

Třicet pravd (2019)

Bez názvu (2019)

Diaprojekce (2019)

Šmakuláda (2018)

Total Solo – příprava (2018)

Stadt in Nacht (2017)

Filmová projekce (2017)

Příběh II (2017)

Videoinstalace (2016)

Digitální odpad (2016)

Nedokončený příběh (2016)

Bez názvu (2015)

Videoinstalace (2015)

Bez názvu (2014)