Videoinstalace (2015)

Instalací tvořenou čtyřmi videosmyčkami se snažím zprostředkovat konkrétní techniky manipulace. Výběr spektra těchto manipulativních technik není náhodný, ale vychází z přesně definovaných postupů a manipulativních strategií. Cíleně také pracuji s určitou nadsázkou a vytvářím jakousi umělou, modelovou situaci. Zabývám se otázkou, zda jsme schopni si uvědomit únosnou hranici manipulace a pokouším se vyvolat situaci, která by mohla v divákovi oživit jeho osobní zkušenost.

Temporality (2020)

Buddleja davidii (2020)

Reciprocita (2020)

Třicet pravd (2019)

Bez názvu (2019)

Diaprojekce (2019)

Šmakuláda (2018)

Total Solo – příprava (2018)

Stadt in Nacht (2017)

Filmová projekce (2017)

Příběh II (2017)

Videoinstalace (2016)

Digitální odpad (2016)

Nedokončený příběh (2016)

Bez názvu (2015)

Videoinstalace (2015)

Bez názvu (2014)