Re-? (2020)

Srdečně vás zveme na zahájení výstavy RE-?, které proběhne 18. června 2020 od 19 hodin v Galerii 3Kurátorek v západním křídle Invalidovny.

Příprava prvního výstavního projektu letošní sezóny s názvem RE-? a také návrat do prostorů Invalidovny přinesl přirozenou potřebu reflektovat minulý rok a počátky našeho působení. Dramatická historie barokní budovy podpořila polemiku nad zacykleností dějinného i osobního vývoje, jež jsou provázány více, než si ve skutečnosti dokážeme přiznat.

Předpona RE nese význam zpět, opět či znovu. Teoretik a kritik současného umění Suhail Malik říká, „že přítomnost přestává být okamžikem přechodu z minulosti do budoucnosti, místo toho se stává místem neustálého přepisování jak minulosti, tak budoucnosti.”

Dochází k nepřetržitému přepisu dějinných událostí bez možnosti porozumění a kontroly? Pomohla nastalá situace vrátit se k elementárním hodnotám? Vystavená umělecká díla odkazují k odlišným slovům s předponou RE. Hravá kombinace uměleckých děl s lingvistickými morfémy tvoří narativní fragmenty reflexe, které připomínají různé události, či odvrací myšlenky k určitým situacím.

—————–

Vystavení umělci: Martin Krupa, Simona Patelisová, Jan Poš, Anna Roubalová, Karolína Votýpková a trio Lucie Hyšková, Petr Kubáč a Alexandra Naušová

Vernisáž bude doplněna o videoprojekci umělecké skupiny man.

Kurátorky: Alžběta Horáčková, Diana Kněžínková a Kristýna Hájková

Grafické zpracování: Matyáš Vedral

—————–

Výstava RE-? se bude konat v Galerii 3Kurátorek v prvním patře západního křídla Invalidovny od 19. června do 19. července 2020.

Otevírací doba Galerie 3Kurátorek je čtvrtek–pátek 15:00–19:00, sobota–neděle 13:00–19:00.

Doprovodný program bude doplněn o workshopy a kurzy relaxace. Více informací o plánovaných doprovodných akcích se dozvíte již brzy.

Výstava vznikla pod záštitou Studia ALTA a za podpory Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

—————–
ENGLISH VERSION

Join us for the preview of the exhibition RE−?, which will be held on June 18th, 2020 at 7 p.m. at Gallery of 3Kurátorky in the west part of Invalidovna.

Since the exhibition RE-? is the first project of the season we decided to dedicate it towards memories of last year’s beginnings in Invalidovna. With this topic, we are looking back to these days not in a nostalgic way, but with an idea that is tied to what began, how we want to continue and what we want to improve.

The preposition “re” is always associated with the meaning of something that happens again or is used repeatedly. As this year’s reopening of Invalidovna is for us. However, nothing ever happens in the same way even though we undoubtedly have a feeling that we live in stereotype. We don’t! Just take a break, look around and perceive. Each installation or exhibited object will represent different word with the preposition “re”. The combination of these art pieces with the terminology will then create an interesting narrative that can recall different events or bring back our thoughts according to specific situations.

The exhibition concept is reinforced also with the selection of exhibited artists because with them we as well collaborated last year. They are students of the Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem.

The exhibition RE-? will last from June 19th till July 19th, 2020.

Opening hours of Gallery of 3Kurátorky are Thursday–Friday 3pm–7pm, Saturday–Sunday 1pm–7pm.

The exhibition was created under auspices of Studio Alta and is supported by Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem.

https://www.facebook.com/events/654313741817940/?event_time_id=654313745151273

Re-? (2020)